ПОСТОЯНЕН ОФИС

Информация ще се получава от Постоянния офис и от официалната страница

До 27 Юли 2017

Адрес: България, 1680 София, Бели Брези,бл9

След 27 Юли 2017 и до края на ралито:                                                                 

Адрес: България, Център на ралито-София Хотел Балкан и Боровец-Клуб Хотел Янакиев