ПОСТОЯНЕН ОФИС

Информация ще се получава от Постоянния офис и от официалната страница

До 27 Юли 2017

Адрес: България, 1680 София, Бели Брези,бл9

След 27 Юли 2017 и до края на ралито:                                                                 

Адрес: България, Център на ралито-София Хотел Балкан и Боровец-Клуб Хотел Янакиев

Calendrier Sportif International 2017 / 2017 International Sporting Calendar
Energies Nouvelles et Electriques/ Electric and New Energies
(12 compétitions / competitions)

23-26/03         ITA 1st Rally Italy - Slovenia (E-Rally Regularity)
01-02/04         ITA 2nd Eco Rally San Remo (E-Rally Regularity)
05-06/05         ESP IX Eco Rallye Vasco Navarro (E-Rally Regularity)
19-20/05         CZE 6 New Energies Rallye Cesky Krumlov (E-Rally Regularity)
08-11/06         AUT EcoNova Cup Austria (E-Rally Regularity)
28-30/07         BGR Eco Rally Bulgaria 2017 (E-Rally Regularity)
04-05/08         JPN Solar Car Race Suzuka 2017 (Solar Cars)
31/08 - 03/09 DEU Note * EcoNova Rally Germany (E-Rally Regularity)
16-17/09        SMR San Marino E-Rally (E-Rally Regularity)
29/09 - 01/10 GRC High Tech Mobility Rally 2017 (E-Rally Regularity)
25/10 - 29/10 MCO e-Rallye Monte-Carlo (E-Rally Regularity)
02-05/11        CHE EcoNova Rally Swiss (E-Rally Regularity)

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ НА АВТОМОБИЛНИЯ СПОРТ, УПРАВЛЯВАЩИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ И ТАКИВА С НОВА ЕНЕРГИЯ

Спортен клуб „Интерспиид НГ“ през 2017 г. за пети път е организатор на кръг от ФИА Световна купа „ФИА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И НОВИ ЕНЕРГИИ“ за автомобили.

Петото ЕКО-Рали БЪЛГАРИЯ за Електрически автомобили и автомобили с Нова енергия ще се проведе от 28 юли до 30 юли 2017 г., със старт от София.

Целта на провеждане на ЕКО ралито е да се насърчават новите технологии, използвани от автомобилната индустрия, за съхраняване, пестене на енергия, и изхвърляне на възможно най-малко количество замърсители на въздуха и въглероден диокис (СО2) от автомобилите. Състезанието, чрез правилата на провеждане, цели също така да насърчи водачите на моторни превозни средства да променят агресивните си навици при управлението на автомобила, като се даде приоритет на опазване на околната среда и устойчивостта на транспортния сектор чрез използване на алтернативни горива и електрическа енергия като източник за задвижване на техните автомобили.

В Еко Рали-България 2017 има два главни и отличителни елемента за състезание, за които се прави класиране и въз основа на което се разпределят точки. От всички лица, участващи в състезанието се изисква да демонстрират своята сериозна загриженост за защита на околната среда като избягват действия, които по някакъв начин биха нарушили или замърсили околната среда или предизвикали ненужен шум.

Необходимите предпазни мерки включват следното:

-да се насърчава положителното и да се намалява вредното отражение върху околната среда преди, повреме и след състезанието по маршрута на Еко-ралито.

-по възможност, във всички дейности да се използват продукти с Еко-етикети;

-да се планират действия за предотвратяване на нарушения в околната среда;

-организатори, съдии и участници не трябва да изхвърлят или оставят по маршрута на състезанието различни предмети и материали, като бутилки, метални или пласмасови опаковки, храна, резервни или стари гуми и т.н. Основното правило е задължението да оставяме местата, където сме се движели или престоявали по-чисти отколкото преди;

-да се избягва причиняване на ненужен шум чрез внезапно ускоряване или удряне на спирачки, или натискане на клаксона;

-да се избягва замърсяване на пространството около нас с течности като масла, горива и т.н. по време на презареждане или ремонти, е абсолютно забранено;

- да спазват стриктно всички автомобили законите относно шумовите стандарти, които са в сила у нас;

-съдиите на часовите контроли и на регулаторните етапи да не оставят след себе си каквито и да било предмети или материали използвани за изпълнението на тяхните задължения, като етикети, ленти, плаки, всякакъв вид спомагателни материали, храна, опаковки. Те ще имат достатъчно количество контейнери за отпадъци, които да използват при своето тръгване от мястото на действие;

-в зоните за зареждане и прегрупиране особенно внимание да се обръща на поддържането на чистота и събиране на боклука. В тези места правилото, че ги напускаме по-чисти отколкото ги намираме, трябва стриктно да се спазва;

-всички вредни за околната среда течности, които може да са прокапали при презареждане или ремонт на автомобилите, трябва да се събират в подходящи контейнери, а замърсеното място да се почисти грижовно.